Search
 
EN
Join Us
Happy Career in DAC
Happy Career in DAC
HANGZHOU DAC BIOTECHNOLOGY CO .,LTD
  • Address
    Building 12, No. 260 Sixth Street,  ZhengTaiZhongZi Sci &Tech Park, HEDA,  Hangzhou,  Zhejiang 310018, China
  • Telephone
    0571-56050590
  • Email
    duoxi@dacbiotech.com
    Official accounts
Official accounts
Official accounts